Home

Nederland heeft verschillende monumenten waar we trots op mogen zijn. Maar wat is een monument nou eigenlijk. Indien een gebouw, brug, beeld, park of een stadsgezicht een historisch culturele of een wetenschappelijke waarde heeft kan dit object of gebied tot een monument benoemd worden. Hieronder een overzicht van een aantal soorten monumenten:

Rijksmonumenten zijn gebouwen die een cultuurhistorische waarde hebben en daarom van nationaal belang zijn. Ze staan allemaal vermeld in het monumentenregister en Nederland telt ongeveer 62000 rijksmonumenten.

Provinciaal monument
Deze gebouwen staan op de provinciale monumentenlijst en de provincie beschermd deze dan ook.

Ook binnen een gemeente kunnen er gebouwen zijn die van plaatselijk belang kunnen zijn en deze worden dan ook op de gemeentelijke monumentenlijst gezet.

Mobiel erfgoed
Daarnaast zijn er ook nog historische vervoermiddelen die tot mobiel erfgoed benoemd kunnen worden, hierbij kunt u denken aan erfgoed dat beweegt.

Beschermd stadsgezicht
Ook binnen Nederland zijn er beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Overigens hoeft niet elk gebouw binnen een beschermd stadsgezicht een monument te zijn.

Een monument van trots

Wij hebben deze website opgericht om diverse monumenten te belichten waar wij als inwoners van Nederland trots op mogen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het paleis op de dam, het witte huis, maar ook aan de torenmolen. Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse monumenten binnen Nederland.