Het Huis met de Hoofden

Op de Keizersgracht 123 te Amsterdam bevind zich een groot grachtenpand genoemd als Het Huis met de Hoofden. Dit pand staat in de Top 100 er Nederlandse UNESCO-monumenten. De naam komt voort doordat het huis zes versieringen in de vorm van hoofden heeft. Volgens een legende zouden dit om zes rovers gaan die door de keukenmeid zijn onthoofd met een broodmes. Echter is onlangs vastgesteld dat het gaat om zes goden.

Geschiedenis

In 1622 is dit mooie huis gebouwd voor Nicolaas Sohier, hij was een rijke kousenhandelaar en een kunstliefhebber. Echter nadat Nicolaas Sohier introk stierven zijn vrouw en kinderen waardoor hij het huis verkocht. Louis de Geer een wapenhandelaar kocht het huis en bepaalde in zijn testament dat het huis in de familie moest blijven. Vier generaties van De Geer hebben dan ook in Het Huis met de Hoofden gewoon, totdat Jan Amos Comenius er kwam wonen. Hierdoor kwam het monument in handen van een Zweedse achterneef die het pand in 1779 verkocht.

Daarna kwam er een kunsthandel De Roos in 1811 en daarna in 1865 kwam er een hbs en na 1869 een Openbare handelsschool. In 1907 werd er een restauratie uitgevoerd en na deze restauratie van 1909 tot 1931 werd het Conservatorium van Amsterdam hierin gevestigd. Na 1931 kwam er een bothandel en in 1983 werd het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg in dit gebouw gevestigd. Echter vond het College van burgemeesters en wethouders in 2005 dat het Bureau moest verhuizen, deze verhuizing vond dan ook plaats in 2007. Momenteel is het pand van de zakenman en kunstverzamelaar Joost Ritman. Hij gebruikt het pand voor congressen, tentoonstellingen etc. Bovendien verhuist hij ook een deel van de Bibliotheca Philosophica Hermetica naar dit pand.